Zistiť viac

Zásady správania alebo Biely kódex

Zistiť viac Poznáte 10 zákonov správania sa na svahu? Ono to nie je len o spustení sa dolu. Vždy keď vstúpime na zjazdovku mali by sme si byť vedomí toho, že tam nie sme sami a že okolo nás sa nachádza množstvo zdatných aj menej zdatných športovcov. Predvídať čo sa stane môže byť náročné, a preto by sme radšej mali dodržiavať pravidlá, ktoré ochránia nás aj ostatných. Predídeme tak zrážkam a vážnym úrazom.

S narastajúcim počtom ľudí na svahoch sa zvyšuje aj možnosť úrazu. Preto by sme nemali veci nechávať na náhode a sami by sme mali aktívne zabezpečiť to, aby sa nám nič nestalo. Jednou z možností je aj dodržiavanie akéhosi desatora, ktorého znalosť by mala byť podmienkou prístupu na svah. Zhŕňa základné pravidlá správania sa, keď chcete medzi množstvom lyžiarov a snowboardistov úspešne doraziť do cieľa.1. Ohľaduplnosť – každý je povinný sa správať tak, aby neohrozil seba ani nikoho iného a aby nikomu nepoškodil zdravie ani majetok nebezpečným spôsobom jazdy, nevhodnou výbavou, alebo zlým odhadom situácie a svojich schopností.2. Kontrola rýchlosti – každý musí prispôsobiť svoju rýchlosť a smer svojim schopnostiam, množstvu ľudí na svahu, terénu a podmienkam.3. Voľba smeru jazdy – každý kto prichádza z hora je zodpovedný za tých, ktorí sa nachádzajú pod ním. Teda musí zohľadniť svoju rýchlosť a smer jazdy tak, aby neohrozil lyžiara pred ním a umožnil mu pokračovať v jeho smere. Lyžiar musí udržovať dostatočný odstup a predvídať smer jazdy ľudí, ktorí sa nachádzajú nižšie na zjazdovke.4. Prebiehanie – pri predbiehaní musí každý dbať na to, aby neohrozil lyžiara pod ním a aby nenarušil jeho smer jazdy.5. Vjazd na trať, rozbehnutie sa – náhly štart môže na zjazdovke spôsobiť veľa problémov. Preto ak prichádzame na zjazdovku, musíme sa obzrieť hore a neohroziť prichádzajúcich lyžiarov a dbať aj na to, aby sme nenarušili smer jazdy človeka pod nami.6. Zastavenie a státie – na zjazdovke je zakázané bezdôvodne zastavovať a to hlavne v neprehľadných a zúžených miestach. Zakázané je taktiež zostať stáť pod terénnou vlnou, z ktorej sa treba čo najrýchlejšie presunúť na kraj a viditeľné miesto.7. Výstup a zostup – pri prechádzaní po zjazdovke musí chodec použiť jeden z krajov.8. Dodržiavanie značiek – každý na trati musí dodržiavať pravidlá a značky, ktoré tu sú vyznačené. Musí sa taktiež oboznámiť s traťou a jej nebezpečnými časťami, ak sú naznačené napríklad na mapách.9. Pomoc pri nehode – každý lyžiar je povinný podať prvú pomoc zranenému, vyznačiť miesto nehody vyššie na svahu a zavolať pomoc.10. Preukázanie totožnosti – na zjazdovke je každý účastník nehody povinný sa na vyžiadanie Horskej záchrannej služby, alebo iných orgánov, legitimovať. Toto pravidlo platí hlavne v Alpách.